بیمه نامه مسئولیت

بیمه مسئولیت بیمه ایرن نمایندگی کاشفی گیل مایند

بیمه مسئولیت:

یکی از متنوع ترین بیمه ها می باشید که کلیه مشاغل و رسته ها را شامل می شود و این را بایستی توجه داشته باشید که انجام فعل یا انجام ندادن یک عمل ممکن است خساراتی به دیگران وارد کند و طبق قانون ما موظف به پرداخت خسارت می باشیم.

مثل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسئولیت آسانسور، بیمه مسئولیت پزشکان، مدیران و…

بیمه مسئولیت

بیمه ایرانبیمه ایران نمایندگی کاشفیبیمه نامه مسئولیتگروه بیمه گیل مایندنرخ بیمه نامه مسئولیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.