بیمه نامه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی بی ایران نمایندگی کاشفی گروه گیل مایند

بیمه های آتش سوزی:

یکی از مهمترین بیمه های اموال محسوب شده و شامل مسکونی، غیر صنعتی(تجاری) و صنعتی می باشد.

با خرید این بیمه نامه شما می توانید ساختمان و اثاثیه و یا موجودیها (در غیر صنعتی و صنعتی) را در قبال خطرات ناشی ازخطر اصلی آتش سوزی و خطرات دیگرکه خریداری نموده اید مثل سیل ،زلزله،طوفان و…بیمه نمایید.

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزیبیمه ایرانبیمه ایران نمایندگی کاشفیگروه بیمه گیل مایندنرخ بیمه آتش سوزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.